Schematizmus Banskobystrickej diecézy bol presunutý na adresu: schematizmus.bbdieceza.sk.